Numer ogłoszenia: #341DZ1022
124000 zł
Rodzaj Działki
Lokalizacja Międzyrzecze Dolne gm. Jasienica
Powierzchnia 956 m2
Nieruchomość na sprzedaż

Nr ogłoszenia: #341DZ1022 Możliwa zabudowa bliźniacza oraz dachy płaskie!

#dzialkitonaszaspecjalnosc

KUPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO BIURA NIE PONOSI KOSZTU WYNAGRODZENIA. CAŁE WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA POKRYWA SPRZEDAJĄCY.

Do sprzedania jeszcze tylko 1 dowolna z 6 pozostałych działek o pow. od 808m2 – 982m2, które zostały wydzielone z większej działki o pow. 7390m2, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zlokalizowanych w widokowej, malowniczej części Międzyrzecza Dolnego, bezpośrednio przy granicy z Bronowem, gm. Czechowice-Dziedzice.

Teren posiada dostęp do:
-drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – od wschodu: działki A,B, I – bezpośredni, a działka A dodatkowo przez drogę wewnętrzną od strony północnej (udział 1/6 w cenie); działki C, D, H,F przez drogę wewnętrzną (udział 1/6 w cenie)
-sieci elektroenergetycznej – z działki lub z drogi gminnej
-sieć gazowa – fi 32 w drodze gminnej
-sieć wodociągowa - fi 90 w działce oraz po przeciwnej stronie drogi gminnej

Wystąpiliśmy o pisemne warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej oraz zapewnienie dostawy gazu.

Istnieje możliwość kupna projektu Archon w naszym biurze, kontaktu ze sprawdzonym architektem oraz geodetą pod jednym adresem.

Wszystkim przyszłym właścicielom zapewniamy pomoc w organizacji (warunki do omówienia na spotkaniu w biurze):
-zamówienia mapy do celów projektowych
-budowy drogi wewnętrznej ( utwardzenia)
-zaprojektowania sieci wodociągowej
-rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy przyłączy i przekazania jej do przedsiębiorstwa wodociągowego w tym wszystkich wymaganych prac geodezyjnych ( wytyczenie wodociągu i odbiór powykonawczy)
-rozbudowy sieci elektroenergetycznej i gazowej ( wnioski, warunki, korespondencja z dostawcami)

Ceny:
A SPRZEDANA
B 956M2 - 124000zł
C 808M2 - 105000zł
D 828M2 - 108000zł
E 957M2 - 124000zł
F 982M2 - 128000zł
H 808M2 - 105000zł
I SPRZEDANA

Zachęcamy do rezerwacji i zakupu.

INFORMACJE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW MN1

-przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolno stojąca lub bliźniacza)
-przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa obejmująca usługi nieuciążliwe;
-minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%,
-intensywność zabudowy: od 0,01 do 0,80,
-maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%,
-maksymalna wysokość budynków: 10 m,
-dachy płaskie albo dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45 stopni,
-zakaz lokalizowania zabudowy szeregowej.

Teren nie jest zagrożony powodzią - wg danych z Informatycznego Systemu Osłony Kraju.

Działka znajduje się w obszarze natura 2000 (dolina górnej Wisły, obszary ptasie).

Spokojna okolica, zabudowana budynkami jednorodzinnymi, zapewnia dostęp do szkół, sklepów, terenów rekreacyjnych oraz dogodny dojazd do DK1.

Polecam!

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Przekazywane treści pochodzą ze sprawdzonych i ogólnodostępnych źródeł ( ewidencja gruntów, akty prawa miejscowego, względnie decyzje ustaleniu warunków zabudowy). Publikacja każdego z ogłoszeń jest poprzedzona gruntowną analizą stanu prawnego i potencjału inwestycyjnego przedmiotu ogłoszeń dokonaną przez osobę posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę.

POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO.
SPRAWDZAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ.
WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK – POŚREDNICTWO KREATYWNE
LICENCJA NR 13345
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 48
CZECHOWICE-DZIEDZICE
TEL. 885 229 830
TEL./FAX: 32 214 00 11

POSIADAMY DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA TRANSAKCJI GWARANTUJĄ LICENCJONOWANI POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POSIADAJĄCY UBEZPIECZENIE OC.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Polityka prywatności i cookies