226000 zł
Rodzaj Działkę / kilka działek
Lokalizacja Kaniów
Powierzchnia 3766 m2
Nieruchomość na sprzedaż

NR OGŁOSZENIA: #315DZ0721 Możliwa zabudowa jednorodzinna wolnostojąca oraz bliźniacza! Możliwość budowy nawet 6-8 budynków jednorodzinnych zależnie od formy zabudowy. Powierzchni zabudowy do 50% !

#dzialkitonaszaspecjalnosc

KUPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ AGENCJI NIE PONOSI KOSZTU WYNAGRODZENIA POŚREDNIKA, KTÓRE W CAŁOŚCI POKRYWA SPRZEDAJĄCY

Do sprzedania działka o pow. 3766m2 przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną z usługami, zlokalizowana w Kaniowie gm. Bestwina. Orientacyjne wymiary działki zamieszczone są na załączniku graficznym.

Działka posiada dostęp do asfaltowej drogi gminnej od strony wschodniej oraz do asfaltowej drogi wewnętrznej od strony zachodniej (zaświadczenie).

Działka posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu:

–       woda – w działce od zachodu – oczekujemy na warunki przyłączenia

–       prąd – w drodze od strony zachodniej - oczekujemy na warunki przyłączenia

–       kanalizacja: osadnik, oczyszczalnia przydomowa lub sieć fi200 w nieruchomości sąsiadującej z drogą publiczną od zachodu - oczekujemy na warunki przyłączenia. Zdaniem naszego projektanta odprowadzenie ścieków do sieci gminnej wymaga budowy przepompowni.

–       gaz - sieć w drodze publicznej od strony zachodniej - oczekujemy na warunki przyłączenia

 

Teren znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej, poza obszarem górniczym oraz poza terenem górniczym - wg opinii geologiczno-górniczej PG Silesia z dnia  2.08.2021r.

 

Idealna działka na osiedle estetycznych budynków w zabudowie bliźniaczej:

·       możliwość budowy 6-8 budynków w zależności od formy zabudowy

·       działka umożliwia ( po wybudowaniu kilku budynków np. na podstawie zaprezentowanego projektu Archon,) podziału na 8 działek o szerokości 15m, obsługiwane 5m drogą wewnętrzną możliwą do wydzielenia przy północnej granicy działki.

·       w załączeniu koncepcja zabudowy działki 8 budynkami w zabudowie bliźniaczej (każdy o wymiarze (6,4m x 11.08m) wg projektu Archon Dom w Iberisach (GB)

·       w przypadku zakupu (na firmę) kilku projektów w naszym Biurze Partnerskim Archon, zaproponujemy Państwu dodatkowy rabat.

 

Ponadto zapewniamy Państwu:

·       Usługi sprawdzonego geodety

·       Usługi sprawdzonego projektanta i wykonawcy sieci oraz przyłączy wod-kan

·       Usługi prawne – redagowane umów przedwstępnych, rezerwacyjnych, regulaminów korzystania ze wspólnych dróg wewnętrznych

·       Sprzedaż projektów Archon

·       Sprzedaż prądu i gazu w ramach naszego Punktu Partnerskiego Tauron

Teren zlokalizowany w okolicy centrum Kaniowa, co zapewnia doskonałą komunikację z Czechowicami-Dz., Oświęcimiem oraz Bielskiem- Białą.  W okolicy znajduje się szkoła podstawowa, sklepy, kościół, apteka, tereny rekreacyjne oraz kąpielisko publiczne z infrastrukturą sportową ( Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie)

Cena: 226000 zł do negocjacji

Istnieje możliwość kupna projektu Archon w naszym biurze, kontaktu ze sprawdzonym architektem oraz geodetą pod jednym adresem.

Informacje inwestorskie:

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami:

- przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej;

- przeznaczenie dopuszczalne: rzemiosło, przynależne zagospodarowanie terenu;

- dopuszcza się realizację przeznaczenia dopuszczalnego w odrębnych obiektach budowlanych

- zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej i atrialnej,

- w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nakazuje się realizację zieleni izolacyjnej od strony terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia podstawowego MN;

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%,

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%,

- intensywność zabudowy: 0,01 – 1.0

- maksymalna wysokość budynków: 10,0 m,

- geometrię dachów: dachy płaskie, dach symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30 – 45 stopni,

- minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej 800 m2.

- minimum 1 miejsce parkingowe na lokal mieszkalny i minimum 1 miejsce parkingowe dla każdych rozpoczętych 25 m² powierzchni użytkowej, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych

 

Obszar działki nie jest oznaczony jako zagrożony powodzią.

Pełna treść uchwał na stronie internetowej Gminy Bestwina lub w siedzibie naszego biura.

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przekazywane treści pochodzą ze sprawdzonych i ogólnodostępnych źródeł ( ewidencja gruntów, akty prawa miejscowego, względnie decyzje ustaleniu warunków zabudowy). Publikacja każdego z ogłoszeń jest poprzedzona gruntowną analizą stanu prawnego i potencjału inwestycyjnego przedmiotu ogłoszeń dokonaną przez osobę posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę.

 

POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO.

 SPRAWDZAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ.

WYKONUJEMY CERTYFIKATY ENERGETYCZNE.

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK  – POŚREDNICTWO KREATYWNE

LICENCJA NR 13345

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 48

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Polityka prywatności i cookies