Numer ogłoszenia: #277DZ0319
179900 zł
Rodzaj Działkę / kilka działek
Lokalizacja Bielsko-Biała
Powierzchnia 1045 m2
Nieruchomość na sprzedaż

NR OGŁOSZENIA: #277DZ0319

#dzialkitonaszaspecjalnosc

KUPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ AGENCJI NIE PONOSI KOSZTU WYNAGRODZENIA POŚREDNIKA, KTÓRE W CAŁOŚCI POKRYWA SPRZEDAJĄCY

Do sprzedania atrakcyjna, widokowa działka o pow. 1045 m2 (A lub B) w trakcie wydzielania z większej o pow. 2104m2), przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną (wolnostojącą, w tym dwulokalową) w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego , zlokalizowana w Bielsku-Białej, dzielnica Stare Bielsko, ul. Zapłocie Małe pośród nowej zabudowy jednorodzinnej otoczonej zielenią. Orientacyjne wymiary działki zaznaczone zostały na załączniku graficznym.

Działka A - zarezerwowana

INFORMACJE INWESTORSKIE: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca (w tym dwulokalowa)

- dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną, w tym ulic

wewnętrznych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych itp.,

- zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej i szeregowej lub innych form zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności,

- dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych lub wolno stojących,

- zakaz lokalizacji zespołów garaży,

- zakaz lokalizacji usług wolnostojących.

- obowiązek lokalizacji max. jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na

działce budowlanej,

- wysokość zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej max. 10 m,garaży – max. 5 m.

- powierzchnia zabudowy pod budynkami - max. 20% powierzchni działki budowlanej, lecz nie

więcej niż 240 m2 ,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki budowlanej,

- dach kalenicowy dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 30 st. - 45 st.. dla garaży dopuszcza się dachy inne niż wyżej wymienione.

- maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy odległa 4 m od linii rozgraniczających ulic

dojazdowych i lokalnych,

- lokalizacja miejsc postojowych na własnej posesji: min. 2 miejsca na 1 dom mieszkalny

Działka od wschodu, zachodu i północy graniczny z terenami US,Z – tereny usług sportowych i zielni ) wyłączonymi z zabudowy, co gwarantuje wygodną przestrzeń wokół domu. Poniżej podstawowe zapisy przeznaczenia US, Z:

-przeznaczenie terenu – usługi sportu i rekreacji oraz zieleń wysoka, niska i łąki (np. pole golfowe,

parki kulturowe, etnograficzne, ogrodnictwo itp.);

-zasady zagospodarowania terenu:

-zakaz lokalizacji budynków z wyjątkiem obiektów stanowiących eksponaty np. parku

etnograficznego itp.,

-dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną,

-dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, obiektów małej architektury,

altan, punktów widokowych, szlaków turystycznych itp.

Teren posiada dostęp do asfaltowej drogi publicznej za pośrednictwem utwardzonej drogi publicznej o szer. 6m.

Działka posiada dostęp do wody, prądu, gazu, kanalizacji sanitarnej – wg załącznika graficznego.

Działka zlokalizowana jest w malowniczej, nieuprzemysłowionej części Bielska-Białej – Stare Bielsko, co zapewnia wysoki komfort życia i mieszkania. W okolicy znajduje się szkoła podstawowa, sklepy, kościół, apteka, tereny rekreacyjne jak również przystanki komunikacji miejskiej. Teren jest wygodnie skomunikowany z drogą S1.

Cena działki o pow. 2104 m2: 341000 zł do negocjacji

Cena działek po podziale A lub B ( 2 x ok 1050m2): 172 zł / m2

Powierzchnia działek po podziale może nieznacznie się różnić od powierzchni przewidzianej w projekcie podziału.

Zapraszamy do zakupu całej działki lub rezerwacji ( do czasu zakończenia podziału).

Istnieje możliwość kupna projektu Archon w naszym biurze, kontaktu ze sprawdzonym architektem oraz geodetą pod jednym adresem.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przekazywane treści pochodzą ze sprawdzonych i ogólnodostępnych źródeł ( ewidencja gruntów, akty prawa miejscowego, względnie decyzje ustaleniu warunków zabudowy). Publikacja każdego z ogłoszeń jest poprzedzona gruntowną analizą stanu prawnego i potencjału inwestycyjnego przedmiotu ogłoszeń dokonaną przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i wiedzę. 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

-NIERUCHOMO%C5%9ACI-%C5%9AL%C4%84SK/228909020516344?ref=hlPOMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO.

SPRAWDZAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ.

WYKONUJEMY CERTYFIKATY ENERGETYCZNE.

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK – POŚREDNICTWO KREATYWNE

LICENCJA NR 13345

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 48

CZECHOWICE-DZIEDZICE

TEL. 885 229 830

TEL./FAX: 32 214 00 11

MAIL:

POSIADAMY DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA TRANSAKCJI GWARANTUJĄ LICENCJONOWANI POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POSIADAJĄCY UBEZPIECZENIE OC.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

 

 

Polityka prywatności i cookies