Wiele osób, w sytuacji niskiej rentowności bankowych produktów oszczędnościowych, decyduje się na zakup nieruchomości w celach zarobkowych. Najczęstszym wyborem dokonywanym przez osoby dysponujące środkami poniżej jednego miliona złotych są nieruchomości mieszkalne tj. mieszkania,  budynki wielorodzinne do 6 mieszkań.

Często po zakupie, a znacznie częściej przed jego dokonaniem, przychodzi refleksja: Czy najem będzie dla mnie bezpieczny? Czy najemca będzie wypłacalny? Czy nie będę miał(a) problemów, kiedy najemca zacznie naruszać postanowienia umowy, co zmusi mnie do jej wypowiedzenia? oraz Co zastanę w mieszkaniu po zakończeniu umowy? 

Bardzo wiele osób zadając te pytania swoim znajomym, rodzinie otrzymuje odpowiedź, która powoduje rezygnację z inwestycji w jeden z najbardziej dochodowych sektorów rynku nieruchomości, który przy okazji dostępny jest nawet dla osób korzystających w znacznej mierze z kredytu bankowego. 

Aby rozwiać Państwa wątpliwości, przywrócić wiarę w najemcę  i przekonać do inwestowania w nieruchomości, które mają przynosić regularny dochód z najmu, proponujemy spotkanie z naszym pośrednikiem oraz doradcą finansowym, którzy zaprezentują skuteczne narzędzia chroniące Państwa majątek i zabezpieczające regularny dochód z najmu.

Poniżej kilka zasad, którymi kierujemy się szukając najemcy lub szukając lokalu dla najemcy.

- kryterium przestrzeni dla jednego mieszkańca

- kryterium dochodu na jednego mieszkańca

- kryterium formy zatrudnienia

- kryterium poziomu zobowiązań finansowych

- kryteria postawione przez właściciela ( zwierzęta, maksymalna liczba osób, nałogi)

- kryterium social media (informacje pozyskane z portali społecznościowych)

- kryterium akceptacji umowy najmu okazjonalnego/instytucjonalnego oraz wszystkich z nią związanych formalności

- opinia i referencje o najemcy wystawione przez poprzedniego wynajmującego ( na życzenie właściciela, za zgodą najemcy)

- tolerancja dla związków partnerskich bez względu na orientację

- brak uprzedzeń wiekowych, rasowych, narodowościowych czy religijnych

- zaufanie do najemcy

Wszystkie powyższe kryteria staramy się analizować przed prezentacją nieruchomości potencjalnemu najemcy, nie później jednak niż po pierwszych oględzinach nieruchomości.

Wszystkie powyższe działania mają na celu zabezpieczenie interesu finansowego i prawnego właściciela oraz komfortu i bezpieczeństwa finansowego najemcy.

Nigdy nie zostawiamy najemcy czy wynajmującego w sytuacji kryzysowej. Pomagamy rozwiązywać spory, mediować, negocjować.

Oferujemy też możliwość zarządzania Państwa nieruchomościami - współpracujemy z licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

Współpracujemy z tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

Komunikujemy się w języku angielskim oraz coraz lepiej w języku hiszpańskim.

Serdecznie zapraszamy.

Polityka prywatności i cookies