Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych nowych usług, które wcześniej realizowaliśmy tylko jako element usługi pośrednictwa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziliśmy możliwość zamówienia jednej z dwóch poniżej wymienionych usług niezależenie od zamawianej usługi pośrednictwa:

+ vendor due diligence – staranna analiza stanu prawnego na zlecenie sprzedającego
+ buyer due diligence - staranna analiza stanu prawnego na zlecenie kupującego

Badanie due diligence ( z ang. należyta staranność) to proces gromadzenia informacji, z wykorzystaniem których prowadzona jest staranna analiza możliwości wystąpienia wszelkich ryzyk w transakcjach realizowanych na rynku nieruchomości. Głównym celem tej analizy jest weryfikacja, czy przekazane przez sprzedającego informacje znajdują odzwierciedlenie w stanie faktycznym i prawnym oraz czy nabywca będzie mógł zrealizować transakcję zgodnie ze swoimi założeniami.

Oznacza to, że każda oferowana przez nas nieruchomość, jeszcze przed prezentacją w mediach, a w szczególności przed prezentacją klientowi, poddawana jest tak szczegółowej analizie, aby informacja przekazywana Państwu była rzetelna, fachowa i umożliwiała podjęcie sprawnej decyzji bez konieczności zasięgania opinii u innych fachowców ( prawników, pośredników, doradców).

Usługi w dalszym ciągu dostępne są w ramach "standardowej" usługi pośrednictwa.

Wyodrębnienie powyższych czynności podyktowane było zgłaszanym zapotrzebowaniem przez klientów, którzy nie chcą korzystać z powszechnie oferowanych usług pośrednictwa, wycenianych w większości w oparciu o cenę transakcyjną lub ofertową.

Szczegóły w biurze.

Serdecznie zapraszamy.

fake breitling

Polityka prywatności i cookies