Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziliśmy możliwość zamówienia jednej z dwóch poniżej wymienionych usług niezależenie od zamawianej usługi pośrednictwa:

+ vendor due diligence – staranna analiza stanu prawnego na zlecenie sprzedającego
+ buyer due diligence - staranna analiza stanu prawnego na zlecenie kupującego

Badanie due diligence ( z ang. należyta staranność) to proces gromadzenia informacji, z wykorzystaniem których prowadzona jest staranna analiza możliwości wystąpienia wszelkich ryzyk w transakcjach realizowanych na rynku nieruchomości. Głównym celem tej analizy jest weryfikacja, czy przekazane przez sprzedającego informacje znajdują odzwierciedlenie w stanie faktycznym i prawnym oraz czy nabywca będzie mógł zrealizować transakcję zgodnie ze swoimi założeniami.

Szczegóły w biurze.

Serdecznie zapraszamy.

 

Polityka prywatności i cookies